Doctor's Search

چک لیست شکایات بینایی

چک لیست شکایات بینایی
اکتبر 10, 2015

پرسشنامه کیفیت زندگی کالج اپتومتری تکامل بینایی آمریکا:

درابتدا باید اعدادی را که نشان می دهند که مشکلات بینایی چند وقت یکبار بوجود می آیند را در ستون سمت چپ بنویسیم.

 

هرگز = صفر       خیلی کم (بندرت) = 1     گاهی اوقات =2       بیشتر مواقع = 3      همیشه = 4

 

اگر امتیاز کسب شده از این تست بیشتر از 15 باشد، شما نیاز به ویژن تراپی خواهید داشت و باید جهت انجام تست های عملکرد بینایی و تکامل بینایی به کلینیک سروش مراجعه کنید.

 

ارسال شده در ویژن تراپی توسط opt.hosseinmenni