Doctor's Search

واقعیت های در مورد ویژن تراپی و جراحی

واقعیت های در مورد ویژن تراپی و جراحی
اکتبر 10, 2015

زمانی که چشم دچار انحراف میشود والدین میتوانند یکی از این دو انتخاب را داشته باشند که شامل جراحی و ویژن تراپی است.در موارد جراحی ممکن است در برخی انحرافات نیاز به چند جراحی مکرر باشد که دلیل ان تغییر زاویه انحراف با رشد کودک و با گذشت زمان است.

به همین دلیل والدینی هستند که به دنبال انتخابی غیر از جراحی می باشند که علم امروز ویژن تراپی را به انها پیشنهاد میکند.

ویژن تراپی عبارتست از مجموعه ای از فعالیتهای حسی-عصبی و عصبی-عضلانی که تحت نظارت اپتومتریستی که در این زمینه اموزش دیده باشد، انجام می شود و مهارتها و عملکرد سیستم بینایی در طی درمان ارتقا می یابد و در نتیجه سیستم بینایی بیمار در شرایط بهینه ای از لحاظ ادراک بینایی قرار میگیرد. در واقع پتانسیل مهارتهای بینایی تا حدی توانمند میشود که چشمها می اموزند چگونه خود را مستقیم نگه دارند و از حالت انحراف خارج شوند.اگر چه پس از روش جراحی  شکایات بیمار از لحاظ ظاهر رفع خواهد شد و در بسیاری از موارد چشم ها پس از جراحی صاف می شوند ولی میبایست این نکته را مدنظر داشته باشیم که چشم منحرف هنوز دید کافی ندارد وتوانایی مغز در استفاده از چشم ها با یکدیگر نا کافی است و هماهنگیهای  لازم در عضلات چشم تقویت نشده است لذا با استفاده از ویژن تراپی با تلاش برای رفع مشکل اصلی که همان کمک به برگرداندن توانانی مغز در استفاده از دو چشم با یکدیگر است، می توان به ارتقای عملکرد بینایی و درمان انحراف پرداخت که  خود نهایتا منجر به صاف شدن چشم ها نیز می گردد.

از آنجایی در ویژن تراپی به مغز آموزش می دهیم  که چگونه هماهنگی چشم ها را حفظ کند دیگر لازم نیست مغز در جهت پیشگیری از دوبینی تلاش انجام دهد در نتیجه ریشه اصلی مشکل مورد درمان قرار گرفته و نه تنها در پایان درمان چشم ها صاف می شوند هر دو چشم یاد گرفته اند که با هماهنگی تصاویر را به مغز ارسال کنند تا فرد از یک بینایی راحت و کارآمد برخوردار شود.

 

b1

شکل 1 – قبل ویژن تراپی

a1

شکل 2 – بعد ویژن تراپی و بدون عمل جراحی

ارسال شده در ویژن تراپی توسط opt.hosseinmenni