Doctor's Search

دید عمق یا بعد

دید عمق یا بعد
نوامبر 10, 2015

از انجا که عالی ترین مرحله دید در انسان دید عمق یا دید بعد است و افراد با انحراف چشم از این دید محرومند،

لذا درمان انحراف و تقویت دید بعد یکی از ضروریات درمان در بیماران با انحراف چشم محسوب میشود، همانطور که میدانید

  • انحراف یا لوچی تنها یک ضعف عضله چشم نیست
  • بلکه فرایندی است که طی ان تصویر از لحاظ مغزی حذف میشود
  • لذا برای درمان انحراف، علاوه بر جراحی عضلات چشم، جهت افزایش توانمندی مغز در کنترل انحراف ، بیمارنیاز به انجام ویژن تراپی نیزخواهد داشت.

 

 

  • دید عمق یا دید بعد، عالی ترین مرحله دید در انسان و یکی ازملزومات تحصیل، یادگیری، ورزش، رانندگی یا استخدام است…؟
  • ویژن تراپی با ارسال فیدبکهایی به مغز، شرایط تـلفیـق اطلاعات و تصاویر ارسالی دو چشم را در مغـز فراهم می کند و باعث ارتقا دید بــعد میشود…
ارسال شده در ویژن تراپی توسط opt.hosseinmenni