Doctor's Search

آیا اگر دید من با عینک یا بدون عینک 20/20 باشد کافی است؟

آیا اگر دید من با عینک یا بدون عینک 20/20 باشد کافی است؟
اکتبر 10, 2015

بسیاری از افراد با وجود انحراف چشم یا مشکلات بینایی همچنان در تستهای اسکرین بینائی دید 20/20 را تشخیص می دهند.

آنچه می بایست به آن توجه شود این است که دید و بینائی دو مقوله جدا از هم هستند. دید به توانائی دیدن اشیاء کوچک در یک فاصله مشخص با یا بدون عینک تلقی می شود در حالیکه بینایی یک مهارت آموختنی است که شامل دنبال کردن اشیاء توسط دو چشم در فضا،  هماهنگی بین دو چشم، مهارتهای انطباق و فوکوس چشم ها که نهایتا منجر به ادراک بینائی می شوند.

برای درک آنچه توسط چشم ها دیده می شود و تفسیر و پردازش انها می بایست  هر دو چشم در تعامل با مغز به هماهنگی لازم در ادراک بینائی برسند تا عملکرد سیستم بینائی به بالاترین حد خود برسد.

ارسال شده در ویژن تراپی توسط opt. Osroosh